Dane personalne
Imię i nazwisko prof. dr hab. Grzegorz Ostasz
Telefon 17 743 2500
Email
Budynek V
Nr pokoju 216
Adres al. Powstańców Warszawy 12
Jednostka organizacyjna Katedra Nauk Humanistycznych WZ
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy
Absolwent rzeszowskiego I LO oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zatrudniony w Politechnice Rzeszowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego. Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych na Wydziale Zarządzania. Dwukrotnie prodziekan ds. studenckich (1999-2002 i 2002-2005) oraz dziekan Wydziału Zarządzania (2008-2012 i 2012-2016). W kadencji 2016-2020 prorektor ds. współpracy międzynarodowej. Specjalizuje się w polskich dziejach najnowszych (przede wszystkim w problematyce podziemia politycznego, wojskowego i cywilnego - delegatury rządu - okresu drugiej wojny światowej oraz konspiracji niepodległościowych z lat 1944-1952), ponadto w biografistyce, a także zagadnieniach historii gospodarczej i integracji europejskiej.
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom