Konsultacje
Dzień poniedziałek, wtorek
Godziny 9-10
Pokój 216
Budynek V
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom